صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
حضرت زهرا (سلام الله علیها): گشاده رویى در چهره مؤمن براى صاحبش، بهشت را سبب مى شود.

ورودی96

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1396/07/02

مطابق با برنامه هرساله سیزدهمین دوره ضیافت اندیشه اساتید چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 96/06/28 و 96/06/29 برگزار و اساتید علاقه مند در دوره شرکت کردند.
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1396/07/02
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/19درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/14

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/06/12
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/06/12


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/06/11

<< یادداشتهای جدید تر    1       2       3       4       5       ...       277    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد