صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

کلاس های آموزشی تدبر در قرآن هر هفته با حضور اساتید مدرسه قرآن دانشگاه تهران در سه خوابگاه دخترانه اندیشه، کرامت و صداقت برگزار می شود.  

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1397/07/16
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد