صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

مطابق با سالهای گذشته در شهریورماه امسال نیز پانزدهمین دوره ضیافت اندیشه دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی شروع شده و در حال برگزاری است. این دوره از امروز ساعت 8:30 شروع شده و در دو بخش دوساعته ادامه خواهد یافت، این کلاسها فردا نیز به همین صورت ادامه خواهد یافت.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/06/10
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد