صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با سلام با توجه به روند یکسان سازی تلاوت قرآن در دانشکده ها لطفا نسبت به توجیه و علت امر تضیح مقتضی در نمازخانه داده شود.

کلیه دانشکده ها از این پس دارای پاور پوینت شبیه به یکدیگر بوده و میتوانید با زدن روی تاریخ مورد نظر فایل مربوطه را دریافت فرمایید.

97/03/27

97/03/28

97/03/29

97/03/30

97/04/02

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1397/03/27
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد