صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/03/23

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1396/03/22

کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور جناب آقای دکتر قصری زاده قاری بین المللی قرآن کریم در روز سه شنبه 96/03/16 در مسجدالنبی دانشکده برق و کامپیوتر با حضور اساتید و دانشجویان برگزار گردید.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/03/17

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1396/03/16
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد