صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

مراسم پرفیض دعای کمیل با شرکت جمعی از خواهران دانشجو در نمازخانه خوابگاه صداقت پنج شنبه مورخ 31 فروردین برگزار گردید. این مراسم معنوی با قرائت دعای کمیل شروع شد و با  تدبر در آیات 82 تا 90  سوره انبیاء و پرسش و پاسخ  پایان  یافت. 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1396/02/11
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد