صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
حضرت زهرا (سلام الله علیها): گشاده رویى در چهره مؤمن براى صاحبش، بهشت را سبب مى شود.
برگزاری ایستگاه صلواتی در پردیس علوم

در ایام فاطمیه

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/12/02
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد