صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

صندلی داغ در نمازخانه پردیس علوم

با حضور دکتر هدایتی، مدرس دانشکده فیزیک
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/12/01
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد