صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

در مراسم جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در روز دوشنبه 95/11/18 در آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر برگزار شد .دانشجویان زیر برنده مسابقه گردیدند.


نام و نام خانوادگی

کدملی

امیر دارینی

0780664965

احمد گل شیری

1270939068

امیر قنبری

2130497780

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده برق در تاریخ 1395/11/20
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد