صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/11/27

به مناسبت ایام الله  دهه فجر، برنامه صندلی داغ با موضوعات مطروحه در شورای فرهنگی، بین الصلاتین ، توسط اساتید محترم دانشکده برگزار گردید. در این مراسم ها آقایان دکتر مظفری، دکترنیکخواه، دکتر روشنیان و دکتر کریمی به ایراد سخنرانی پرداختند.
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1395/11/23

   1       2       3       4    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد