صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
از ابتدای ماه محرم خیمه تبلیغی _ فرهنگی عاشورایی در پردیس علوم برپا شده و همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد