صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

سخنرانی دکتر هدایتی در پردیس علوم در موضوع عاشورای حسینی

هفدهم مهرماه 95 ساعت فرهنگی

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/07/26
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد