صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
به مناسبت جشن میلاد امام رضا علیه السلام، تعدادی از داانشجویان خواهر ساکن خوابگاه کرامت در مراسم جشن میلاد که در مکان امام زاده علی اکبر چیذر برگزار گردید، شرکت کردند./

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/05/26
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد