صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
با همکاری امور فرهنگی دانشگاه و هیئت مذهبی و مسول خوابگاه اندیشه، پذیرایی شامل لقمه های نان پنیر سبزی به همراه میوه از دانشجویان شرکت کننده در مراسم احیا به عمل آمد. در این مراسم 45 نفر از دانشجویان خوابگاه در مراسم احیای شب قدر  دانشگاه امام صادق علیه السلام شرکت نمودند./
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1395/04/05
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد