صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

موضوع سبک زندگی


توسط استاد سرکار خانم الهام عسکری و افخم السادات حسینی


زمان: 92/4/20 لغایت 92/5/20


مکان: خوابگاه قیطریهدرخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30

ازدواج آسان


توسط: سرکار خانم شهلا خدایاری


زمان: سه ماهه اول سال 92


مکان: خوابگاه سیمرغ

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30

ازدواج آسان


توسط: سرکار خانم افخم السادات حسینی


مکان: خوابگاه قیطریه


زمان: سه ماهه اول سال 92

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30
تشکیل کلاسهای حلقه های معرفت


پیرامون اخلاق و عرفان اسلامی


زمان: سه ماهه اول سال 92


مکان: دانشکده  های علوم-عمران

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30
کلاس تفسیر سوره لقمان


زمان 92/1/30 لغایت 92/3/30


مکان: دانشکده برق- عمران


دوشنبه ها- چهارشنبه ها

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30

ازدواج آسان


توسط سرکار خانم فرشته ساسانی


مکان: خوابگاه اندیشه


زمان: سه ماه اول سال 92

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30
سیر مطالعاتی(حلقه های معرفت)


موضوع: جریان شناسی فرهنگی


زمان: 92/4/20 لغایت 92/5/20


مکان: خوابگاههای خواجه عبدالله- قیطریه- فردوس

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1392/06/30

   1       2    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد