صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

امروز سه شنبه ۱۷/۲/۱۳۹۲مراسم زیارت عاشورا در نمازخانه دانشکده علوم با حضور برادران و خواهران برگزار و عمل زشت گروه تکفیری در سوریه خصوصا نبش قبر جناب حجربن عدی محکوم گردید.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده مکانیک ، صنایع ومواد در تاریخ 1392/02/17
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد