صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

 در روز شنبه۱۴/۲/۱۳۹۲  بزرگداشت مقام معلم  در دانشکده علوم توسط حجت الاسلام بنکدار وریاست دانشکده بهمراه سایر معاونین محترم با سر زدن به کلاسها و دیدار اساتید محترم در دفاتر خودشان و اهدائ گل  انجام گردید.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده مکانیک ، صنایع ومواد در تاریخ 1392/02/16
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد