صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد
آموزش روانخوانی و تجوید قرآن کریم روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 12 برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به دفتر نهاد دانشکده هوا فضا مراجعه شود آغاز کلاسها سه شنبه 3 اردیبهشت ماه
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1392/01/31
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد