صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

روز دوشنبه در ادامه کرسی آزاد اندیشی به سبکی نو  جلسه ای با موضوع انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار گردید و حضار به بیان عقاید خود پیرامون مسائل مختلفی چون :تائیید و رد صلاحیت ها ،قانون اساسی ایران و سایر کشور ها ،انتخابات در کشور های مختلف و ... بحث و تبادل نظر کردند.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1392/01/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد