صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

روز چهار شنبه مورخ 92/01/21  مطابق معمول چهارشنبه ها کرسی تلاوت برگزار گردید که زیبایی نوع تلاوت مورد توجه دانشجویان و حضار قرار گرفت.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1392/01/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد