صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

 

 

با توجه به پیام تسلیت مقام معظم رهبری جهت زلزله زدگان بوشهر  

و درخواست ایشان مبنی بر نقش آفرینی همگان جهت کاستن آلام زلزله زدگان 

صندوقی جهت جمع آوری کمک برای این عزیزان در دانشکده نصب گردید که اساتید و دانشجویان و کارمندان کمکهای خود را درون صندوق ریختند.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1392/01/21
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد