صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/21

جلسه ائمه جماعات و روحانیون دفاتر روز دوشنبه 21/12/91 در ساختمان مرکزی 

 

 برگزار شد 

 

 

 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1391/12/21

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/21

دومین گفتمان دانشجوئی تحت عنوان کرسی آزاد اندیشی با حضور چشمگیر  دانشجویان عزیز روز سه شنبه رأس ساعت 3 در دفتر نهاد دانشکده عمران ونقشه برداری تشکیل گردید, در این نشست دانشجوئی ادامه بحثهای گذشته درباره تفکیک جنسیتی در دانشگاهها و روابط دختر و پسر , فوائد و آسیبها, پی گرفته شد و دانشجویان هر کدام نظرات خود را بیان نموده و در پایان حاج آقای عظیمی به جمع بندی ونتیجه گیری گفتمان پرداختند


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/12/20

اولین کرسی تلاوت روز شنبه مورخ 19/12/91بعد از نماز ظهر و عصر در نماز خانه دانشکده عمران و نقشه برداری برگزار گردید, در این تلاوت, حاج آقای عظیمی به ترجمه و شرح وتفسیر وتاریخ چند آیه از آیات قرائت شده پرداختند ومقرر گردید طبق درخواست دانشجویان کرسی مذکور در روزهای شنبه هر هفته تشکیل گردد.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/12/20

روزهای چهارشنبه هر هفته کلاس احکام شرعی در نمازخانه دانشکده عمران ونقشه برداری برگزار میگردد, اولین کلاس روز چهارشنبه مورخ 16/12/91 با حضور دانشجویان و اساتید تشکیل گردید, وحاج آقا عظیمی درباره حرمت تقلب در امتحانات, کاشتن ناخن مصنوعی در مورد خانمها, احکام مراکز آموزشی خارج از کشور مسائلی را بیان نمودند.


درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/12/19

امروز 91/12/16 در جهت انجام منویات مقام معظم رهبری مبنی بر برقراری کرسی های تلاوت با تدابیر حاج آقای مصطفوی و همکاری اساتید و کارکنان و دانشجویان این جلسه به نحو مطلوبی برگزار گردید.درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/16

<< یادداشتهای جدید تر    1       2       3       4       5       6    یادداشتهای قدیمی تر>>
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد