صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با رسیدن سیر قرائت و تفسیر قرآن به آیات 68 و 69 سوره مبارکه نحل بعد از نماز ظهر و عصر بحث از شگفتیهای خلقت زنبور عسل از دیدگاه مهندسی پرواز و معماری توسط دکتر محمودی در نمازخانه صورت می گیرد .  

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده هوا وفضا در تاریخ 1391/12/23
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد