صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

جلسه مدیران اجرایی دانشگاههای  

 

صنعتی تهران در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 

زمان: سه شنبه 22/12/91 از ساعت 9 صبح الی 11 صبح   

مکان: سالن جلسات دفتر نهاد 

 

 

 

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1391/12/22
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد