صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

پنجمین کلاس اخلاق وعرفان روز یکشنبه مورخ 20/12/1391 در نمازخانه دانشکده عمران و نقشه برداری در حضور اساتید ودانشجویان برگزار گردید, در این جلسه چند ویژگی دیگر از مشخصه های عرفان اسلامی ومقایسه آن با عرفانهای کاذب مطرح و در باره تهذیب نفس جوانان توضیحاتی داده شد
درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/12/21
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد