صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

حاج آقای مصطفوی مطابق با برنامه روزهای یکشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ نیز با بیان احکام شرعی حضار و نمازگزاران علاقه مند به فراگیری علوم اسلامی و فقهای رابا برخی از مسائل مورد نیاز ایشان آشنا نموده و نظر فقها و شارع مقدس را بیان نمودند. 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/21
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد