صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

جلسه تفسیر این هفته مطابق هفته های گذشته در روز شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۹۱ توسط حاج آقای مصطفوی در خصوص سوره الفاتحه الکتاب برگزار گردید. 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/21
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد