صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

حاج اقای مصطفوی امروز ۹۱/۱۱/۳۰ بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه دانشکده ضمن سخنرانی در مورد معایب و محاسن خشم برای انسان حضار را به میانه روی و اعتدال در زمینه خشم دعوت فرمودند (ضمن بحث با توحه به منویات مقام معظم رهبری میتوان تجانس خوبی در عدم کنترل خشم و اتفاقاتی نظیر آنچه باعث بروز مشکل در بین سران قوا شده است پیدا کرد که حاج آقای مصطفوی تلویحا به آن پرداختند) 

 

 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/01
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد