صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

حاج آقای مصطفوی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ پیرامون برخی احکام شرعی و خصوصا نگاه کردن به نامحرم به بیان نظرات دین مبین اسلام و فقها در این زمینه پرداختند. 

 

 

منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/01
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد