صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

دومین کلاس عرفان و اخلاق روز یکشنبه مورخه 29/11/1391 در نماز خانه دانشکده عمران و نقشه برداری تشکیل گردید, بحثهای این کلاس شامل تفاوتهای سه گانه اخلاق و عرفان از دیدگاه شهید مطهری بود که برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1391/11/29
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد