صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

اردوی جماران - نیاوران مورخ پنج شنبه 26/11/91 با حضور 30 نفر از دانشجویان برگزار شد. این اردو شامل بازدید از حسینیه جماران - منزل امام خمینی رحمة الله علیه و بازدید از نمایشگاه کتاب و پوستر  و کاخ نیاوران و موزه حوضخانه و لباسهای سلطنتی بود.

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1391/11/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد