صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

درسالروزشهادت روحانی مبارزشهیددکترمفتح وبزرگداشت وحدت حوزه ودانشگاه،دفترنهادعمران ونقشه برداری باهمکاری امورفرهنگی دانشکده نقشه برداری اقدام به برگزاری هم اندیشی به مناسبت مذکورنموده وضمن استفاده ازسخنرانان برجستۀ حوزوی ودانشگاهی به اساتید ودانشجویان ممتازجوایزی اهداء گردیدودرپایان عکس یادگاری نیزگرفته شد. 

منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1390/09/30
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد