صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

                                            

 

سلسه جلسات کرسی های آزاد اندیشی پیرامون حجاب از دیدگاه اسلام و مقایسه آن با مکتبهای غربی با حضور بیش از۴۰نفر از دانشجویان دانشکده مکانیک وصنایع درحسینیه دانشکده بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد.در این جلسه سوالاتی از قبیل حجاب چراوچگونه؟بهترین حجاب از دیدگاه اسلام٬نقش زنان درفلسفه حجاب مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1390/01/31
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد