صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

جلسه عبرت های بنی اسرائیلی در تاریخ 29/1/90 در سالن اجتماعات دانشکده علوم برگزار گردید. 

 

منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1390/01/31
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد