صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

به مناسبت بزرگداشت مقام معلم گروهی متشکل از ریاست دانشکده ومسئول دفتر نهاد رهبری وهمچنین نماینده جهاد دانشگاهی، هنگام برگزاری کلاسها ی درس دراین محافل درسی حضورپیدا کرده وبه پاس ارج نهادن به مقام استاد شاخۀ گل وتابلوی یادبود منقش به حدیث حضرت علی (ع) به استادان اهداء نمودند.

ضمنأ جناب آقای دکتر بطحایی وپرفسور مینو نیز به صورت نمادین در دو کلاس حضور داشتند وبنا به فضای کلاس صحبتهای هم ایراد نمودندوهمچنین مسئول دفتر نهاد رهبری جهت ایجاد انگیزه بیشتر دانشجویان برای فراگیری علم واحترام به استاد ایراد سخنرانی نمودند.

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1389/02/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد