صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

بمناسبت هفته معلم مراسم صندلی داغ در دانشکده علوم برگزار گردید .

این مراسم روز یکشنیه 89/02/12 باسخنرانی اقای دکتر قاسمی استادرشته شیمی در نمازخانه دانشکده با حضور ریاست دانشکده ومعاون مالی اداری ومسئول دفترنهاد واساتید ودانشجویان برگزار شد ودرپایان هدیه ای از طرف دفتر نهاد تقدیم اقای دکتر قاسمی شد.

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1389/02/13
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد