صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

 به مناسبت هفته معلم 

دومین جلسه از نشست صمیمانه با اساتید هوافضا برگزار شد.

منتشر شده توسط سید حسین حسینی در تاریخ 1389/02/12
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد