صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

تودیع و معارفه مدیر اجرای نهاد 

 مراسم تودیع آقای محسن اسکندری و معارفه آقای سیاوش صالحی  در دفتر نهاد برگزار شد.

 

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/12/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد