صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

چهاردهمین اردوی زیارتی راهیان رضوی ویژه خواهران در بهمن 88 برگزار شد. 

در این اردو 110نفر از دانشجویان شرکت کردند. زمان رفت: 4شنبه 7/11/88 زمان برگشت : 11/11/88

 

مشهد خواهران 

عکس دسته جمعی 

مشهد 

 

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/12/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد