صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

با توجه به بزرگداشت روز جهانی زن در 8 مارس(17 اسفند) در کشورهای غربی ، چند سالی است که در ایران فمنیست ها که مدعی دفاع از حقوق زنان هستند برنامه های برگزار نموده و با زیر سئوال بردن احکام وقوانین اسلامی دین ومذهب را عامل مظلومیت زن معرفی می نمایند . 

به هممین مناسبت نمایشگاهی جهت معرفی این گروه پلید به دانشجویان درلابی دانشکده مکانیک به مدت یک هفته از تاریخ 10/12/88 لغایت 17/12/88 برگزار شد. 

همچنین نرم افزار بانوی آزاده به همت بسیج دانشجویی و نهاد دانشگاه ساخته شده بود در سطح دانشگاه توزیع شد.

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/12/18
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد