صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

                              ان الحسین  مصباح الهدی وسفینةالنجاة    

                   مجلس روضه خوانی وسینه زنی

چهارشنبه  2/11/88 بعد از نماز عصر، نماز خانه ساختمان مرکزی دانشگاه

(در پایان برسر سفره احسان امام حسین (ع) مهمان خواهیم شد

دفتر نهاد رهبری در دانشگاه

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/09/30
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد