صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

ما را درباره روزی، امتحان کردی و ما ناامید شدیم و یادمان رفت که تو روزی دهی. ما را درباره طول عمر، امتحان کردی و ما به آرزوهای دراز افتادیم.

روزی را که بخشش توست، به جای این که از تو بخواهیم، از مردمانی خواستیم که خودشان روزی‌خور تو هستند. فکر کردیم برای آرزوهای طولانی‌مان، به عمرهای دراز نیاز داریم.
خدایا! به ما یقین راست و درستی بده که باورمان شود بخشنده تویی و به رنج این در و آن در زدن، نیفتیم و آرامش خالصی در دل ما بینداز تا خودمان را به سختی بسیار نیندازیم.
کاری کن به وعده‌هایی که در کتابت برای روزی ما داده‌ای، ایمان داشته باشیم؛ جوری که بیش از اندازه، دنبال روزی‌ای که آمدنش حتمی است، ندویم و یادمان باشد که تو تضمین کرده‌ای که رزق ما را می‌دهی و پریشانی نکنیم.
تو گفته‌ای و گفته‌ات حق و راست است. قسم خورده‌ای و قسم تو راست و درست است. گفته‌ای روزی شما و آن چه به‌تان وعده داده‌ایم، در آسمان است.

صحیفه سجادیه، ترجمه فاطمه شهیدی

منتشر شده توسط دفتر مرکزی در تاریخ 1388/08/19
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد