صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
حضرت زهرا (سلام الله علیها): گشاده رویى در چهره مؤمن براى صاحبش، بهشت را سبب مى شود.

سومین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم راس ساعت ۳۰/۱۱مورخه ۱۸/۰۳/۸۸روزدوشنبه درمحل دفترریاست وباحضوراکثریت اعضاءتشکیل گردیدودرباره مسایل جاری فرهنگی دانشکده تبادل نظربه عمل امد

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1388/03/19
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد