صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

تشکیل اولین جلسه هیت امناءنمازخانه دانشکده علوم دردفترریاست دانشکده علوم وباحضورکلیه اعضاءاصلی وعلی البدل تشکیل گردیدوتصمیمات خوبی اتخاذ شد.

اطلاع رسانی چندمسابقه به همراه کتابهای مربوط وپاسخ نامه هادرنمازخانه دانشکده علوم انجام گردید. 

 

گردهمایی تحت عنوان جامی اززلال کوثربه همراه نمایش فیلم سوگ ساقی ویژه خواهران درسالن امفی تئاتردانشکده علوم درتاریخ ۴/۳/۸۸روزدوشنبه برگزارگردید . 

 

اطلاع رسانی جهت ثبت نام  اردوی سیاحتی زیارتی راهیان رضوی ونیز ثبت نام ازدانشجویان علاقه مندجهت برگزاری مراسم اعتکاف وهمچنین ثبت نام جهت اعزام دانشجویان به مراسم عبادی سیاسی نمازجمعه دردفتر نهاد دانشکده علوم شروع گردید.  

 

به مناسبت ایام فاطمیه دوم برنامه مصیبت خوانی درسوگ حضرت زهرا(علیها سلام) به همراه زیارت عاشوراپس ازنمازظهروعصرروزسه شنبه ۵/۳/۸۸درنمازخانه دانشکده علوم برگزارگردید

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1388/03/06
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد